Arbeidsrechtbanken

Hoewel er in principe ook in één arbeidsrechtbank per arrondissement werd voorzien, zijn sommige arbeidsrechtbanken ook bevoegd voor meer dan één arrondissement. In totaal zijn er 21 arbeidsrechtbanken. Deze rechtbanken houden zich bezig met sociale zaken, arbeidsgeschillen en arbeidsongevallen. Net zoals bij de rechtbank van koophandel zetelen hier ook lekenrechters naast beroepsmagistraten. Hieronder vindt u een overzichtslijst van vonnissen in zaken rond privacy- en gegevensbescherming. Hieronder vindt u een overzichtslijst van arresten in zaken rond privacy- en gegevensbescherming. De documenten worden oplopend gerangschikt op jaartal, en vervolgens alfabetisch geordend op titel. Per document worden bovendien de plaats en de datum van de uitspraak opgenomen. De datum verschijnt steeds in het Nederlands, ook al gaat het om een tweetalige of Franse versie van het document.

FR
Charleroi
dinsdag, februari 12, 1985